Tervisenõukogu

Tervisenõukogu koosseis:

1.      Aira Tarros, eripedagoog
2.      Angelina Kürvits-Pai, lapsevanem
3.      Fee Tamm, direktor
4.      Greete Hain, õpilane
5.      Helle Palok, Setomaa valla esindaja, lapsevanem
6.      Kaie Kõivik, Obinitsa lasteaia esindaja
7.      Kaire Parmen, koolikokk
8.      Kaja Ziugand, Meremäe lasteaia esindaja
9.      Margit Ausma, õpilane
10.    Päivi Kahusk, noorsootöötaja/huvijuht, tervisenõukogu aseesimees
11.    Reet Allik, klassiõpetaja
12.    Rein Tarros, loodusainete õpetaja
13.    Sigre Andreson, käsitöö ja kodunduse õpetaja, lapsevanem,
tervisenõukogu esimees.

 

Tervisenõukogu põhikiri