Menu

Tervisenõukogu

Tervisenõukogu koosseis:

1.      Aira Tarros, direktori kt
2.      Angelina Kürvits-Pai, lapsevanem
3.      Greete Hain, õpilane
4.      Helle Palok, Setomaa valla esindaja, lapsevanem
5.      Kaie Kõivik, Obinitsa lasteaia esindaja
6.      Kaja Ziugand, Meremäe lasteaia esindaja
7.      Margit Ausma, õpilane
8.      Päivi Kahusk, noorsootöötaja/huvijuht, tervisenõukogu aseesimees
9.      Reet Allik, klassiõpetaja
10.     Rein Tarros, loodusainete õpetaja
11.     Sigre Andreson, käsitöö ja kodunduse õpetaja, lapsevanem,
tervisenõukogu esimees.

 

Tervisenõukogu põhikiri