Meremäe Koolil on kaks lasteaia liitrühma, üks Obinitsas ja üks Meremäel.

Meremäe liitrühm:

  • Ester Lehes – koolieelse lasteasutuse õpetaja,
  • Kaja Ziugand –  koolieelse lasteasutuse õpetaja,
  • Kadri Olesk- koolieelse lasteasutuse õpetaja abi.

Obinitsa liitrühm:

  • Kaie Kõivik – koolieelse lasteasutuse õpetaja,
  • Aime Pilve – koolieelse lasteasutuse õpetaja abi,
  • Stelle Antonis – koolieelse lasteasutuse õpetaja abi.