Meremäe liitrühm:

  • Silvia Stepanova – koolieelse lasteasutuse õpetaja,
  • Kaja Ziugand –  koolieelse lasteasutuse õpetaja,
  • Kadri Olesk- koolieelse lasteasutuse õpetaja abi

Obinitsa liitrühm:

  • Kaie Kõivik – koolieelse lasteasutuse õpetaja,
  • Ester Lehes – koolieelse lasteasutuse õpetaja,
  • Aime Pilve – koolieelse lasteasutuse õpetaja abi.