Juhtkond
 • Aira Tarros, direktori kohusetäitja, airatarros@gmail.com

 

 

 

Hoolekogu
 • Viivika Kooser, koolipidaja esindaja, viivika.helmed@gmail.com
 • Reet Allik, Meremäe Kooli pedagoogide esindaja
 • Silvia Stepanova, Meremäe Kooli “Tsirgupesäkene liitrühm” pedagoogide esindaja
 • Ester Lehes, Meremäe Kooli “Obinitsa liitrühm” pedagoogide esindaja
 • Ain Raal, kooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees
 • Angelina Kürvits-Pai, kooli lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
 • Helle Palok, kooli lastevanemate esindaja
 • Maret Utsal, kooli lapsevanemate esindaja, sekretär, maret.utsal@gmail.com
 • Helen Ehandi, kooli lastevanemate esindaja
 • Kati Kuuseoks, “Tsirgupesäkene liitrühm” lapsevanemate esindaja 
 • Merili Muusikus, “Obinitsa liitrühm” lapsevanemate esindaja

 

Õpetajad
 • Reet Allik, klassiõpetaja, reet.allik.kool@gmail.com
 • Sigre Andreson, käsitöö- ja kodunduse õpetaja,  sigre@setomaa.ee
 • Fee Tamm, inglise keele õpetaja,  fee.tamm@gmail.com
 • Harri Sarapuu, tehnoloogiaõpetaja, harrisarapuu@gmail.com
 • Päivi Kahusk, huvijuht,  p2ivi.kahusk@gmail.com
 • Helgi Lehemets, vene keele õpetaja,  helgilehemets49@gmail.com
 • Tiina Mets, klassiõpetaja, matemaatikaõpetaja,  tiinamets68@gmail.com
 • Peeter Pai, muusika- ja matemaatikaõpetaja,  peeterpai461@gmail.com
 • Silvi Palm, eesti keele- ja kirjanduse ning kunstiõpetaja,  palmsilvi@gmail.com
 • Aira Tarros, eripedagoog,  aira.tarros@gmail.com
 • Rein Tarros, loodusainete ja kehalise kasvatuse õpetaja,  reintarros@gmail.com
 • Sulev Tõkke, matemaatikaõpetaja, IT-spetsialist, sulevtokke@gmail.com
 • Triin Ojasoo, kehalise kasvatuse õpetaja,  triinojasoo@gmail.com
 
Majandus- ja abipersonal
 • Ruth Raudpuu, koristaja
 • Hele Verrev, koristaja
 • Kaire Parmen, kokk
 • Merle Kuljus, abikokk
 • Heino Toomemägi, bussijuht / majandustöötaja

 

Kõige tähtsama osa kooliperest moodustavad meie õpilased ning me ei unusta kunagi ära ka oma vilistlasi.