eKool

Sisene eKooli

eKool on lihtne ja mugav internetipõhine õppeinfosüsteem, mis ühendab kõiki õppetööga seotud osapooli: koolijuhte, õpetajaid, klassijuhatajaid, õpilasi ja lapsevanemaid. Kasutades ekooli, saab õpetaja lisada päevikusse hindeid, märkusi, puudumisi ja koduseid ülesandeid ning saata nii õpilastele kui vanematele. Klassijuhatajana saavad õpetajad märkida ka puudumiste põhjuseid ning panna hoolsuse ja käitumise hindeid. Lapsevanemad saavad kiirelt ülevaate lapse hinnetest, märkustest, puudumistest ja kodustest ülesannetest, ning õpilane saab jälgida oma edusamme hinnete, puudumiste ja koduste ülesannete näol.

Kasutajatel, kes pole ekooli varem kasutanud, peaksid tegema järgnevad sammud läbi ekooli juhendis. Kui kasutaja loodud ja saate ekooli sisse, siis esitate taoltuse järgneva juhise alusel.
Seejärel kinnitab kooli ekooli administraator nad eKooli kasutajaks. Siseneda saab ka panga kaudu või ID kaardi abil.

NB! Taotlusel ärge unustage, et nimed algavad suure tähega.

NB! Palun kõigil kasutajatel sisenedes eKooli esimest korda, valida Profiil ja täita seal kõik kontaktandmed (ekooli juhend).
Kõigi nende tegevuste jaoks eKoolis on vaja, et arvutis oleks kõige uuem veebilehitseja tarkvara.

Siin on ära toodud tähised, mida meie kooli õpetajad eKooli keskkonnas kasutavad puudumiste ja hilinemiste märkimisel.

  • “pa” õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine

  • “pv” läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud

  • “pp” puudumine olulistel perekondlikel põhjustel

  • “pk” kooli esindamine spordivõistlustel, olümpiaadidel jm

  • “pm” puudumine muudel kooli poolt mõjuvaks loetud põhjustel

  • “p” põhjuseta puudumine

  • “ha” õpilase hilinemine temale tervishoiuteenuse osutamine tõttu

  • “hm” õpilase hilinemine muudel kooli poolt mõjuvaks loetud põhjustel

  • “h” põhjuseta hilinemine