Avaleht

Ettevõtlik ja innovaatiline

„Ettevõtliku ja innovaatilise Meremäe Kooli” tegevuste eesmärgiks on ettevõtliku õppe innovaatiline integreerimine koolisüsteemi ja igasse õppetundi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus, mis omakorda tagab, et eestimaalased on tegusad, hoolivad inimesed, kes Tahavad-Suudavad-Teevad!

Ettevõtlik ja innovaatiline kool teeb õppimise huvitavaks ja õpetab õpilast eluga hästi hakkama saama.

Ettevõtlikus õppes ei mängita vaid tehakse „päris asju” iseenda või kogukonna heaks, mille tulemusena on õpilane julge algataja, otsib innovaatilisi lahendusi, on motiveeritud õppima, tegutseb koos, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik.

Meremäe Kool on innovaatiliste ja ettevõtlike koolide võrgustiku liige.